ADA İşleyiş İlkeleri

1. Aracısız Doğal Ürün Ağı (ADA), ekolojik duyarlılık taşıyan ve doğal üretim* yapan üreticilerin gönüllü bir birlikteliğidir. Doğal ürünlerin tüketicilere aracısız ulaşmasını ve üreticiler arasında takas yapılabilmesini amaçlar.

* Doğal üretim ile kastedilen; bütün üretim aşamalarında insanların ve gezegenin sağlığını ve esenliğini gözeten, ekolojik arazi kullanım yaklaşımlarını (örneğin permakültür, ekoköyler konsepti, bütüncül arazi yönetimi, doğal tarım, biyodinamik tarım) benimseyen ve olabildiğince doğa-dostu yöntemler uygulayan üretim biçimleridir.
 

2. ADA’ya dahil olan üreticiler, kendilerine ait sayfaları kullanarak kendi tanıtımlarını yapar, iletişim bilgilerini sunar, üretim yöntemleri ve ürünleriyle ilgili bilgileri paylaşırlar. Tüketicilerin olası sorularını yanıtlamak için iletişim kanallarını etkin şekilde kullanmaya gayret ederler. Tanışmak ve üretim süreçlerini yerinde gözlemlemek isteyen kişi ve grupları, imkanları ölçüsünde üretim alanlarına kabul ederler.

3. Üreticiler ADA’ya  yalnızca kendi doğal ürünlerini sunabilir. Yerelde örgütlenmiş olan, doğa koruma ve/veya ekolojik yaşam çalışmaları yapan kolektif oluşumlar, üreticilerle işbirliği halinde yerel doğal ürünleri de sunabilir. Bu şekilde sunulan her ürün için yerel üreticinin temas bilgilerinin paylaşılması ve ona doğrudan ulaşabilmesine imkan tanınması beklenir.

4. ADA, doğal ürünlerin aracısız satışı konusunda yalnızca üreticilere doğrudan erişim kolaylığı sağlar ve ürünlerin niteliğiyle ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz. Ürünlerin tüketiciye ulaşması ve ücretlerinin ödenmesinde üreticiler istedikleri yöntemlerini kullanırlar. Bu süreçteki bütün yasal sorumluluklar doğrudan üreticilere ve tüketicilere aittir.

5. ADA, güven ve dayanışma temelinde bir öz-denetim mekanizmasıyla işler. Katılım ve işleyiş süreçlerinin gözetiminden ve Web altyapısının çalışmasından sorumlu olan bir koordinasyon kurulu vardır. Bu kurul, her yıl Eylül ayında, ağa dahil olan üreticilerin içinden seçilir.

6. ADA’ya dahil olan üreticiler, ADA’nın amaç ve ilkelerine uygun şekilde hareket etmekle sorumludur. Koordinasyon kurulu, ADA’nın amaçlarına aykırı hareket eden, 1. maddede ifade edilen doğal üretim yaklaşımından uzaklaşan ve/veya  ADA’nın imkanlarını aracısız satış ve takas dışında amaçlar için kullanan üreticileri uyarabilir ve gerekli görüldüğünde ADA ağından çıkarabilir.

Reklamlar