ADA Üretici Katılım Koşulları

ADA’ya katılmak isteyen çiftlik ve benzeri oluşumların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekir:

1. Doğal üretim şartlarının karşılanması:

  • Ekolojik üretim yöntemlerini ve arazi kullanım yaklaşımlarını (örneğin permakültür, eko-köy konsepti, doğal tarım, bütüncül arazi yönetimi) uyguluyor olmak veya bu yöntem ve yaklaşımların yaygınlaştırılmasına yönelik ürünler veya hizmetler (eğitimler, yayınlar vs.) sağlıyor olmak. (Organik üretim sertifikası bir gösterge olmakla birlikte ne gerekli ne de yeterli koşuldur.)
  • Doğayla uyumlu bir yaşam felsefesini ve ekolojik yaşam kültürünü benimsemiş olmak.

2. ADA İşleyiş İlkeleri’nin kabul edildiğinin beyan edilmesi.

3. ADA koordinasyon kurulunun onayı (Kurul bu süreçte, ADA içinde yer alan üreticilere danışır, olumlu/olumsuz referansları ve görüşleri değerlendirir).

Katılım talepleriniz için ekoadailetisim@gmail.com adresine bir e-posta gönderebilirsiniz.

Reklamlar