ADA-Takas Masası

Eko-Takas Masası’nın Amacı ve Etkinlik Alanı

Eko-Takas Masası’nın amacı, Aracısız Doğal Ürün Ağı’na (ADA) dahil olan  üreticilerin birbirini daha iyi tanımalarına, birbirinin imkan ve ürünlerinden haberdar olmalarına ve ihtiyaçları doğrultusunda takas yapmalarına katkı sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak üreticiler arasında işbirliğini ve dayanışmayı teşvik eder ve alternatif, insancıl bir ekonominin oluşması için çalışır.

Katılım ve İşleyiş İlkeleri

1. Eko-takas masası, Aracısız Doğal Ürün Ağı’na (ADA) dahil olan üreticiler içindir. ADA katılım koşullarına bu sayfadan erişebilirsiniz.

2. Eko-takas masasında yalnızca doğal ürünler değil, üreticilerin ihtiyaç duyabileceği her türlü malzeme, hizmet, beceri ve işgücü takas edilebilir.

3. Üreticiler takas masasından yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürün veya hizmet temin ederler.

4. Takas sürecindeki ürün veya hizmetlerin bedelini belirleyen hiçbir düzenleyici norm yoktur. Taleplerin herhangi bir değişim (meta) değerine uygunluğu konusunda kimse sorgulanmaz. Bir üretici bir ürün ya da hizmeti ihtiyaç sahiplerine karşılıksız bir şekilde de sunabilir, görece yüksek bir beklenti içinde de olabilir. Anlaşmalarda esas olan tek husus, birebir iletişim sonucu karşılıklı gönül rızasına ulaşılmasıdır.

5. Takas tekliflerine karşılık olarak yine bir ürün veya hizmetin sunulması esastır. İstisnai olarak, teklif sahibinin acil ihtiyacı paranın kullanılmasını gerektiriyorsa, durumun kısa bir izahıyla birlikte ihtiyaç ya da arz olarak para belirtilebilir.

6. Özel bir takas biçimi olarak üreticiler birbirlerinin ürünlerinin aracısız satışına destek olabilirler. Örneğin iki ayrı ekolojik köyün ürünlerinin birbirlerinin satış standlarında yer alması gibi.

7. Anlaşmaya varılarak kapatılmış olan takas tekliflerinin zorlayıcı sebepler dışında iptal edilmesi ya da yeniden açılması uygun değildir.

Reklamlar